Cenník

Cenník výkonov

Štandardné urologické vyšetrenie: anamnéza, fyzikálne vyšetrenie vrátane digitálneho rektálneho vyšetrenia, vyšetrenie moču chemicky a sediment 50 EUR
USG- sonografické vyšetrenie uropoetického aparát (obličky, močový mechúr, prostata) 30 EUR
USG skróta- vonkajšieho genitálu muža 30 EUR
TRUS- transrektálne sonografické vyšetrenie prostaty 30 EUR
Kontrolné vyšetrenie vrátane konzultácie a dokumentácie 20 EUR
Vyšetrenie pacienta v cudzom jazyku 50 EUR