Cenník

Cenník výkonov

Štandardné urologické vyšetrenie: anamnéza, fyzikálne vyšetrenie vrátane digitálneho rektálneho vyšetrenia, vyšetrenie moču chemicky a sediment 20 EUR
USG- sonografické vyšetrenie uropoetického aparát (obličky, močový mechúr, prostata) 10 EUR
USG skróta- vonkajšieho genitálu muža 10 EUR
TRUS- transrektálne sonografické vyšetrenie prostaty 15 EUR
Kontrolné vyšetrenie vrátane konzultácie a dokumentácie 7 EUR
Vyšetrenie pacienta v cudzom jazyku 30 EUR
Zavedenie a výmena permanentného katétra v mieste bydliska, podľa vzdialenosti a typu katétra, po dohode s pacientom od
25 EUR
Výmena permanentného katétra na ambulancii 10 EUR
Punkcia hydrokély pod USG kontrolou 10 EUR
Uvoľnenie zrastov predkožky 15 EUR
Komplexné urologické vyšetrenie na vlastnú žiadosť mimo ordinačných hodín 80 EUR